مهارتهای زندگی

آموزش مهارتهای زندگی

 

1- جملات زیر را کامل کنید؟ (سعی کنید پاسخهای تخیلی بدهید)

 اضطراب مثل:   .الف)...............                 .ب)..................                .ج)..............             .د).................                    ه)..................

یکی از  پاسخ های داده شده :دیوی است که ما از آن میترسیم

وقتی دچار استرس می شوم  .الف)...............              .ب)..................             .ج)...............         د).................              ه)..................

2-  راه حل هایی را برای مواجعه با موقعیت های استرس زا  ارائه کنید

.الف).....................................           ..ب)..............................................           .ج)....................................         د)......................................

4- اضطراب در چه مواقعی می تواند مفید باشد؟ چند مثال بزنید؟

یکی از جوابهای داده شده:وقتی که دوستمان ما را به راه خلاف میکشدوما با اضطراب آن را انتخاب نمی کنیم .

در مواقع اضطراب کمی اضطراب برای خواندن لازم است

. .الف)..............................................       .ب).........................................  .ج)..................................    ....د)..............................

1 -  کلمه ارتباط شما را یاد چی می اندازد؟

الف)........................................ب)........................................ج)...................................د).......................................

2- فرض کنید در برقراری ارتباط با دوستانتان دچار مشکل شده اید چه راه حل هایی را برای برقراری ارتباط موثر پیشنهاد می کنید

 الف)........................................ب)...............................................ج)...................................د)................................ 

5-  جملات زیر را کامل کنید؟

 برای برقراری ارتباط مؤثرباید

الف)...................           .ب)......................          .ج)....................         د)........................      ج)..................

6-موقعیت های زیر را خوانده و تا انجا که می توانید راه حل یا گزینه بنویسید

-          الف- کیانوش مردد بود که مشغول به کار شود یا ادامه تحصیل بدهد.

-          اگر کیانوش مشغول به کار شود این مزایا و معایب شامل حال او می شود(برای هر کدام 4 مورد)

الف).......................................ب)..........................................ج).................................د).....................................

اگر کیانوش ادامه تحصیل دهد  شود مزایا و معایب شامل حال او می شود

الف)....................ب).......................ج)....................د)........................

اگر هم ادامه تحصیل دهد هر کار کند چه آینده ای در انتظار اوست

الف)....................ب).......................ج)....................د)........................  ج)....................

.7-- تفکر از چه اجزایی ساخته شده؟(سعی کنید پاسخهای خیالی بدهید)

الف)....................ب).......................ج)....................د)........................  ج)...................-

8-دوفعالیت طراحی کنید؟

الف-بررسی دقیق موقعیت ها باطرح سوال

ب- بررسی منابع اصلی افکارعقاید وارزیابی آنها

ج- مشاهده موقعیت ها ازدیدگاه های مختلف وارزیابی دلایل وشواهد آنها

فاطمه دختریست ۱۵ ساله که قرار است امروز امتحان نحایی پایان ترم خود را بدهد و به دلیل اینکه صبح دیر از خواب بیدار شده است دیر به مدرسه رسیده و پس از مدتی متوجه میشود کارت دانش اموزی خود را فراموش کرده است .

الف) بررسی سوالات :۱- چرا فاطمه دیر از خواب بیدار شده است ؟ شاید به این دلیل بوده است که دیشب به میهمانی رفته بودند یا خودشان میهمان داشته اند . و شاید هم او تا اخر شب درس میخوانده  و نتوانسته زود بخوابد یا اینکه برای خوابیدن خود از قرص استفاده کرده و صبح دیر از خواب بیدار شده است . ۲- چرا او کارتش را جا گذاشته است ؟ شاید به این دلیل بوده است که ان را در بین راه و در اتوبوس جا گذاشته است یا اینکه ان را مدت هاست که گم کرده است و اقدامی برای پیدا کردن ان نکرده است . ۳- چرا او شب دیر خوابیده است؟ شاید به این دلیل بوده است که تا دیر وقت بیدار بوده و درس میخوانده است . یا شاید هم به این دلیل بوده که میهمان های انها تا دیر وقت منزل انها بوده اند یا اینکه خودشان تا دیر وقت به میهمانی بوده اند و دیر از انجا برگشته اند . ۴- چرا دیر به مدرسه رسیده است ؟ شاید به این دلیل بوده که سر ایستگاه اتوبوس زیاد منتظر بوده و دیر به انجا رسیده است .

ب) بررسی افکار و عقاید :۱- اگر او شب به میهمانی نمیرفت و در خانه میماند و زود میخوابید صبح زود از خواب بیدار میشد و زود تر به مدرسه میرفت . ۲- اگر او درسهایش را زود تمام میکرد زودتر میخوابید و صبح زود به مدرسه میرسید . ۳- اگر هنگامی که میهمان های انها به منزلشان امده بودند او در اتاقی خلوت میرفت و درسش را میخواند زود انها را تمام میکرد . ۴- اگر او شب تمامی وسایلش را اماده میکرد و متوجه میشد که کارتش نیست به فکر چاره اندیشی میشد .

 پ) مشاهده موقعیت ها :۱- او میتوانست به خانه برگردد و کارتش را بیاورد البته اگر فرصتی برایش مانده باشد .۲- اگر او برمیگشت تا کارتش را بیاورد ممکن بود کسی در خانه انها نباشد و کلید هم نداشته باشد پس بهتر است به یکی از اعضای خانواده خود تماس بگیرد تا ان را برایش بیاورند .۳- اگر نتوانست کسی را پیدا کند تا ان را برایش بیاورند میتوانست با اصرار از انها خواهش کند که او را در امتحام راه دهند ( در صورت داشتن اعتماد به وی ) . ۴- اگر او به دلیلی دیر از خواب بیدار شده بود و نمیتوانست با اتوبوس به مدرسه برود میتوانست به تاکسی تلفنی زنگ بزند تا با ان به مدرسه برود . ۵- او میتوانست هنگامی که به میهمانی برود کتابش را با خود برده و در انجا در اتاقی خلوت مطالعه کند تا هنگامی که به خانه برگشت درسش را تمام کرده باشد و سریع تر بخوابد تا صبح زود بیدار شده و استرس او هم کمتر شود.

10-- سعی  کنید راههایی برای ارتباط، بدون استفاده از لغات و گفتار یا نوشتار بیابید؟ (حداقل ۵مورد)

مانند. استفاده از علایم، رنگ، طبل و................

۱ برخی از جوابهای داده شده: }حرکات دست ۲}نقاشی کردن ۳}حس لامسه  ۵}اشاره باچشم ۶}حرکت دادن لب ها ۷}داشتن مربی مخصوص هم چنین او میتواند با قرار دادن یک هدفن ( یا پنبه ) درون گوش خود از سرو صدا مصون بماند . یا برای بچه ها یک موسیقی مجازی را بگذارد تا انها کمتر سر و صدا کرده و او هم حواسش کمتر پرت شود .  

 الف)....................ب).......................ج)....................د)........................  ج)...................-

11- (مشکل): فرض کنید بچه ها در اتوبوس مدرسه شلوغ کرده و برای راننده ایجاد استرس و مشکل می نمایند.

(راه حل خواستی): چه باید کرد که  رانندگی اتوبوس مدرسه، کاری مفرح، لذت بخش، سودمند و دلخواه باشد.(حداقل5 راه حل برای مشکل بالا پیشنهاد کنید  ) .

الف)....................ب).......................ج)....................د)........................  ج)...................-

جوابهای داده شده: ۱}دانش اموزان سکوت را رعایت کنند ۲}راننده ذهنش را به چیزهای خوب مشغول کند۳}برای دانش اموزان مراقبی قرار دهند که این مراقب با برنامه ریزی مناسب بتواند محیط شادی را برای دانش اموزان و مخصوصا راننده محیا کند.۴}با وجود تلوزیون دراتوبوس برای دانش اموزان برنامه ای بگذارند.۵}در طول مسیر مدرسه برای راننده وقت استراحت بگذارند.

12-- آینده را(مثلأ بیست سال آینده  ) را در زمینه های مختلف پیش بینی نمایید. این زمینه ها می توانند صنعت، تجارت، ورز ش، سرگرمی، غذا، تحصیلات و .....باشد. فکر کنید چه تغییراتی ممکن است در این زمینه ها رخ دهد و این تغییرات چه مزایا و معایبی خواهند داشت؟(برای هر مورد حداقل ۴ مورد ذکر کنید )

 برخی جوابهای داده شده: تحصیلات : درس را از طریق کامپیوتر ها بیاموزند . مزایا : ۱- وقت خود را درون کلاسهاصرف نمیکنند . ۲- هزینه ی لازم برای رفت و امد ان را نمیدهند . ۳- وقت استراحت انها به دست خودشان است

صنعت)تلفن همرايي بسازند كه يكديگر را ببينند معایب: شايد يكي ازانها دوست نداشته باشند يكديگر راببينند2-شايد براي بدنمان ضررداشته باشند}

-يك رباطي بسازند كه تكاليف بچه ها را بنويسد. {{{عینکی که می توان پشت سر خود را دید . }}}

{{{مبلی که بتوان با ان به هر جای که بخواهری بروی . گوشی بیاید که افراد بتوانند از این طریق بوی دهن فرد را بفهمند،یا خانه ای که درون

                                                  آن هیچ وسیله ای نیست و فردی که در ان زندگی می کند می تواند نیاز خود را به یک دستگاه بگوید                              

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1390ساعت 10:27  توسط   | 

سؤال

۱- سعی  کنید راههایی برای ارتباط، بدون استفاده از لغات و گفتار یا نوشتار بیابید؟ (حداقل ۵مورد)

مانند. استفاده از علایم، رنگ، طبل و................

۲- (مشکل): فرض کنید بچه ها در اتوبوس مدرسه شلوغ کرده و برای راننده ایجاد استرس و مشکل می نمایند.

(راه حل خواستی): چه باید کرد که  رانندگی اتوبوس مدرسه، کاری مفرح، لذت بخش، سودمند و دلخواه باشد.(حداقل راه حل برای مشکل بالا پیشنهاد کنید  ) .

۳- آینده را(مثلأ بیست سال آینده  ) را در زمینه های مختلف پیش بینی نمایید. این زمینه ها می توانند صنعت، تجارت، ورز ش، سرگرمی، غذا، تحصیلات و .....باشد. فکر کنید چه تغییراتی ممکن است در این زمینه ها رخ دهد و این تغییرات چه مزایا و معایبی خواهند داشت؟(برای هر مورد حداقل ۴ مورد ذکر کنید )

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت 1390ساعت 15:54  توسط   | 

مجموعه پاسخ های دانش آموزان به سوالات مربوط به تفکر نقادانه و حل مسئله

سوالات مربوط به تفکر انتقادی

1-به نظر شما تفکر نقادانه چه اهمیتی درزندگی روزانه دارد؟

       1--باعث می شود که راه های درست وصحیح تری را در زندگی انتخاب کنیم.

        2- با پرسش از دیگران می توانیم  اطلاعات عمومی خودرا در زمینه های مختلف گسترش دهیم.

        3- می توانیم از بسیاری از اشتباهات درزندگی روزانه جلوگیری کنیم(افتخاری و عباسی)

1- باعث میشود که  بدون اگاهی سر تصمیم خود نرویم .

2- باعث میشود که راه درست را از نادرست تشخیص داده و تفکری فعالانه تر خواهیم داشت.

3- و فرد میتواند بیاندیشد و عقل خود را بهتر به کار گیرد و از دانایی خود که نتیجه بهره مندی قوه ی عقل و خردورزی است بیشتر استفاده کند تا تصمیمی قانون مندتر و درست تر داشته باشد. و

4- هرچه قدر تفکر نقادانه ی ما عمیق تر باشد پیامهای بیشتری و اطلاعات سنجیده تری را به دست می اوریم و بهتر به تصمیمات خود عمل میکنیم. (اسدی و خوشه چین.(

1- باعث می شوددرتصمیم گیری هاموفق تر باشیم وکارهایمان راسنجیده تر انجام دهیم

..2-.باعث می شوددرجامعه موفق ترباشیم.آینده ی بهتری      

 ( اینده ای توام باشادی ورضایت ازتصمیمات)داشته باشیم.

3-کمترنگرانی خواهیم داشت.بهترمی توانیم

  به موضوعات دیگربیندیشیم(فکرآزادتری داریم)      

(خسروی و فدائیان)

۱.تفکر  نقادانه سبب میشود که برای کارهای خود دلیل و مدرکی داشته باشیم و در برابر هر حرفی این دلایل و مدارک را ارائه دهیم. (رضوی و فلاحی)

  ۱- باعث ميشود كه هر گفته ومطلبي را بدون مطالعه و تفكر قبول نكرد زيرا افراد در معرض اطلاعات ناسالم اند كه لازم است هر كدام از اين اطلاعات مورد ارزيابي وتحليل  قرار گيرد

۲-و باعث مي شود به افراد كمك كنيم تا بهتر بتوانند از قدرت تفكر خود استفاده نمايند و راه هاي سالم زندگي را از راه هاي ناسالم وانحرافات تشخيص دهندواز سلامتي واز

استعداد هاي خودمحافظت كنند. (ناتوان و بهدانی)

۱- این تفکر باعث می شود که در زندگی روزمره ی خود بیشتر مو فق باشیم وتجربه های زیادی را کسب می کنیم

۲- تا در اینده بهتر تصمیم بگیریم ودر روبرویی با مشکلات مقاومت کنیم ودر نهایت بهترین تصمیم را بگیریم...(جعفری و مزگی نژاد)

 اهمیت فراوانی داردمثلاوقتي در طول روز دچاراشتباهي ميشويم باكمي تفكردر موردآن موضوع درميابيم كه ديگرآن اشتباه را تكرار نكنيم

۲.و به صورت ديگروقتي افرادي به ما پيشنهاد نادرستي ميدهند بااستفاده از همين تفكرنقادانه پيشنهاد اورا فورا ردميكنيم

۳. دررابطه دوستانه وقتي دوستان  ناباب به ماسيگار، مواد مخدرويا مشروبات الكلي تعارف  ميكنندو مارا به مهماني هايي مثل پارتي دعوت ميكنند  بايد كمي فكر كنيم و عواقب آن را در نظر بگيريم.

در اجتماع و جامعه وقتي جنس مخالفمان به ما پيشنهاد دوستي و ارتباط ميدهدبايد بدون توجه به طرف مقابل و توجه به عاقبت آن كار راهمان را ادامه دهيم و دور انديش باشيم.(دور اندیش و فو داجی)

ما می توانیم با این کار به هر چیزی در همان لحظه بله نگو یم و در مورد ان حرف و بیشنهاد فکر کنیم واطلاعات بیشتری به دست بیارم . باورمان می شود که پشیمان نمی شویم وراه درست است یا شاید بر عکس....(دادرس)

۱- باعث میشود زندگی بهتری را برای خودمان بسازیم و در این جامعه ی وسیع بتوانیم خود را همانطور که شخصیتمان نشان میدهد بالا ببریم.

۲-در این جامعه ما میتوانیم با این تفکر در مقابل خطرات ناگهانی اماده باشیم(سروری و سلطانی)

1-باعث مي شود بهتر وسريع تر كارهاي خود را انجام بدهيم

2-وقتي افرادي به ما يك نظر نادرست مي دهندبا استفاده از تفكرنقادانه نظر اورا قبول نكنيم وتفكر نقادانه باعث مي شود كه ما براي كارهاي خود مدرك داشته باشيم(قنبری)

عریفی ازاین نوع تفکردارید؟

 یک فرایند شناختی، فعال، هدفمند و سازمان یافته است که شخص با استفاده از آن به بررسی افکار و عقاید خود و دیگران و یا موقعیت‌های خاص می پردازد و با ارزیابی و تفسیر ماهرانه خود به درک و فهم روشن تر و بهتری دست می یابد. (افتخاری و عباسی)

تفکر نقادانه یعنی :1- تفکری که از قبل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته باشد و2- بر پایه ی نظم و قانون مندی ایجاد شده باشد و 3-با اگاهی کامل ان را انتخاب کرده باشیم و4- در مورد اصول ان خوب فکر کرده باشیم و4- از تمام جهات خوبی ها و بدی هایش را مورد نقد قرار داده و5- تنها ان را به یک نظر محدود نکرده باشیم.(اسدی و خوشه چین)

تفکری توام بادرنظرگرفتن همه ی جوانب(خسروی و فدائیان)

۲.تفکر نقادانه:این نوع تفکر فرایندی است که درستی و اعتبار اطلاعات و عقاید را ارزیابی میکند/در تعریف دیگر از تفکر نقادانه میتوان گفت:یک فرایند شناختی فعال هدفمند و سازمان یافته است که شخص با استفاده از ان به بررسی افکار و عقاید خود و دیگران و با موقعیت های خاص میپردازد.(رضوی و فلاحی)

 ۱-«تفکر، کنترل هدفمند فکر است». یعنی اینکه فکر ما در اختیار ما باشد و د ر راستای نیازها و اهدافی

 که ترسیم کرده ایم به پیش رود. همانند یک کشتی که به بندر مقصد حرکت می کند نه به هر جایی که
 
 باد آن را ببرد

۲- تفکر یعنی رام و اهلی کردن فکر. فکر ما خودسر است. یعنی از این شاخه به شاخه دیگر می پرد و

نمی توان آن را روی یک موضوع ثابت نگه داشت و مسیری که به سمتش می رود قابل پیش بینی

نیست. تفکر باعث می شود که عنان فکر در دست متفکر باشد.

۳- تفکر یعنی باغبانی و پرورش فکر. فکر اگر به حال خودش رها باشد و از القائات بیرونی از جمله افراد و

رسانه ها و حوادث تاثیرات منفی بپذیرد به ثمرات و نتایج مفید نمی رسد. فکر همانند یک زمین است که

اگر باغبانی داشته باشد می تواند درختان تنومند با محصولات فراوان داشته باشد. و اگر به حال خودش

رها شود علف های هرز و بوته های بی ثمر آن را پر خواهد کرد.

۴- تفکر یعنی کیمیاگری فکر. چه بسیار از افکاری که به ذهن ما می رسد بی ارزش و بیهوده باشد اما تفکر

 می تواند همین افکار بیهوده را تبدیل به ایده های بسیار ارزشمند نماید. . (ناتوان و بهدانی)

به نظر من این نوع تفکراز بهترین نوع تفکر هاست که تاثیر خوبی در زندگی دارد وانسان در زندگی موفق تر وحتی ممکن است که پیشرفت های قابل توجهی هم داشته باشد و مورد احترام وتوجه دیگران شود و کسانی که در روبرویی با اتفاقات عاقلانه فکر و رفتار می کند قطعا در زندگی پیروز وموفق اند تفکر نقادانه یعنی نگاه کردن به یک مشکل از زوایای مختلف(جعفری و مزگی نژاد)

 از نظر من و فاطمه تفكر نقادانه تفكريست كه انسا ن از روي  احساسات و علايقش تصميم نميگيرد بلكه از عقل وتجربياتش استفاده ميكندو به عاقبت كارو عملش فكر ميكند و اگر باتفكر تصميم بگيرد هيچگاه در خطر نميفتد و خطر او را تهديد نميكند

ََتفكر نقادانه

يك فرايند شناختي فعال, هدفمند و سازمان دهي شده است كه به وسيله آن تفكر خود و ديگران را بررسي كرده و درك خود از وقايع را روشن كرده و ارتقا
مي دهيم.
نقد ؟؟؟
نقد

زير سوال بردن

 ارزيابي كردن(دور اندیش و فوداجی)

به نظر من خوب است درمورد هر چیزی مناسب واگاه کننده است از خوبی و بدی کاری است که می خواهم بکنیم اگاه می شویم  برای اینده کار هم مناسب است وخوب است حس دونبال دلیل گشتن برای کار(دادرس)

تفکر نقادانه تفکری است که ما را به راه راست هدایت میکندوبا این تفکر ما میتوانیم راه های درست را بیماییم. در این تفکر ما باید همه چیز را خوب درجه بندی و سس ان ها را نقد کنیم .و از همه ی جنبه ها به ان نگاه کنیم.(سروری و سلطانی)

۲-اين نوع تفكر كاملايك شناختي هدفمندو سازمان يافته است(قنبری)


3-تفکر ازچه اجزایی ساخته شده است؟

1-ذهن فعال و2-عدالتجو و3-ارتباط خوب با مردم و4-ابتکار عمل و5-استقلال فکر.(افتخاری وعباسی)

تفکر شامل عقل - اندیشه ی ادمی - دانایی - استعداد و مهارت - همان گونه که از نامش پیداست :فکر - سنجش وارزیابی - تجزیه و تحلیل کردن - اموزش اولیه برای تفکر و... (اسدی و خوشه چین)

 

1-عقل – 2-تصمیم -3- هدف -4- نگرش(خسروی وفدائیان)

۳.ابتدا عملی که ما را وادار به اندیشیدن میکند و بر اساس اجزای تشکیل دهنده ی آن و موضوعات پیرامون آن در صدد پیشرفت ویا حل مسئله ی مورد نظر برمی آییم.(رضوی و فلاحی)

 

استعداد، عقل، ارزیابی فکر و اندیشه ،پرورش فکر ، کیمیاگری، فکرو دانایی و مهارت و سنجش  (ناتوان و بهدانی).

تفکر = 1-فکر 2-.اندیشه .3- عقل .4-اختيار و4- در نهايت يك تصميم وانتخاب صحيح كه ممكن است سرنوشت واينده ي ما را هم رقم بزند(جعفری و مزگی نژاد)

  ۱. دیدن مشکل ۲.تحقیق در مورد مشکل ۳.اعتقاد قلبی داشتن که مشکل درست می شود ۴. تلاش در حل مشکل  و رسیدن به پیروزی وحل مشکل ......(دادرس)

تفکر نقادانه تفکری است که ما را به راه راست هدایت میکندوبا این تفکر ما میتوانیم راه های درست را بیماییم. در این تفکر ما باید همه چیز را خوب درجه بندی و سس ان ها را نقد کنیم .و از همه ی جنبه ها به ان نگاه کنیم.(سروری و سلطانی)

اجزاي تفكر نقادانه
تفكر فعال داشته باشيم.
با استفاده از سوالات, موقعيت ها را به طور دقيقي بررسي كنيم.
خودمان فكر كنيم.
هر موقعيتي را از ديدگاه هاي مختلف مد نظر قرار دهيم.
در مورد عقايدمان به شيوه اي سازمان دهي شده بحث كنيم.

 

تفكر فعال

استفاده فعالانه از هوش, اطلاعات و توانائي هاي خود براي برخورد موثر با موقعيت هاي زندگي
بررسي موقعيت توسط سوالات

توانايي پرسيدن سوالات مناسب و مرتبط براي بررسي موقعيت
انواع سوالات
سوالات مربوط به تركيب

سوالات مربوط به ارزيابي

سوالات مربوط به كاربرد
سوالات مربوط به اطلاعات

سوالات مربوط به تفسير
 
سوالات مربوط به تحليل
سوالات مربوط به اطلاعات

در صدد تعيين اطلاعات پايه اي در مورد موقعيت

مانند : كي, چه, كي, كجا, چطور
سوالات مربوط به تفسير
در صدد كشف روابط بين عقايد يا حوادث هستند.

روابط مبني بر زمان
روابط مبني بر فرايند
روابط مبني برمقايسه
روابط مبني بر تفاوت ها
روابط علي
سوالات مربوط به تحليل

درصدد مشخص نمودن اجزاي تشكيل دهنده يك فرايند يا موقعيت و درك روابط اين اجزا با كل
آن هستند.
سوالات مربوط به تركيب

در صدد تركيب نظرات براي تشكيل يك كليت جديد يا رسيدن به يك نتيجه گيري در مورد حوادث آتي, ايجاد راه حل ها
سوالات مربوط به ارزيابي

درصدد تعيين ارزش, حقيقت و اعتبار نسبي امور است تا به ما كمك كند قضاوت كرده و آگاهانه تصميم گيري كنيم.
سوالات مربوط به كاربرد

در صدد است به ما كمك كند تا از اطلاعات يا مفاهيمي كه در يك موقعيت به دست مي آوريم در موقعيت هاي ديگر نيز استفاده كنيم .
خودمان فكر كنيم

براي دانستن اين كه كدام عقايد را بدون فكر كردن از ديگران گرفته ايم از خود بپرسيد اين اعتقاد از كجا آمده است.
دلايل و شواهد شما از كجا آمده اند ؟
مراجع قدرت
مراجع
شواهد واقعي
تجارب شخصي
ايجاد تعادل بين نظر خود و ديگران, يعني ادغام خود در ساختارهاي اجتماعي بدون فدا كردن استقلال شخصي
ديدن موقعيت از ديدگاه هاي مختلف
دلايل و شواهد براي ديدگاه هاي ديگر

ديدن موضوع از ديدگاه هاي مختلف

حمايت از ديدگاه هاي ديگر با دلايل و شواهد
بحث در مورد عقايد خود به شيوه اي سازمان دهي شده
(دور اندیش و فوداجی)

 تصميم انديشه ي انساني استعدادتفكر(قنبری)

۴-دو فعاليت در موضوع زير طراحي و در وبلاگتان ارائه دهيد؟

 الف- بررسی منابع اصلی افکارعقاید وارزیابی آنها

ب- مشاهده موقعیت ها ازدیدگاه های مختلف وارزیابی دلایل وشواهد آنها

 الف}مریم اول دبیرستان است او قرار است امسال انتخاب رشته کند او به رشته ی کا مپیوترعلاقه دارد ولی استعداد او در رشته ی علوم انسانی بیشتر است . به نظر شما مریم کدام رشته را انتخاب کند؟ 

ب}نازنین بادوستانش به اردو رفته است در هنگام برگشتن مقداری از وسایلش را گم گرده است وبه یاد نمی اوردکه وسایلش را کجا فراموش کرده است.به نظر شما باید کجا دنبال وسایلش بگردد؟

راه حل:

الف}                      

۱-باید اطلاعات کافی را درمورد این دورشته بدست اورد.

۲-با کسانی که در این دو رشته تحصیل می کنند مشورت کند. 

۳-اینده ی این دو رشته را برسی کند.

۴-نتایج خود را در مورد دورشته مورد ارزیابی قرار دهد.

ب}

 ۱-  مسئولین مدرسه را از این موضوع اگاه کند.

۲-به صاحب اردوگاه اطلاع دهد تا در صورت پیدا شدن وسایل به او اطلاع دهند.

۳-به راننده ی اتو مبیلی که با او به اردو رفته است اطلاع دهد .

۴ - دوستانش را از این موضوع اگاه کند زیرا ممکن است که وسایلش را به طور اتفاقی ان ها برداشته باشند.(افتخاری و عباسی)

 فاطمه دختریست ۱۵ ساله که قرار است امروز امتحان نحایی پایان ترم خود را بدهد و به دلیل اینکه صبح دیر از خواب بیدار شده است دیر به مدرسه رسیده و پس از مدتی متوجه میشود کارت دانش اموزی خود را فراموش کرده است

الف) بررسی سوالات :۱- چرا فاطمه دیر از خواب بیدار شده است ؟ شاید به این دلیل بوده است که دیشب به میهمانی رفته بودند یا خودشان میهمان داشته اند . و شاید هم او تا اخر شب درس میخوانده  و نتوانسته زود بخوابد یا اینکه برای خوابیدن خود از قرص استفاده کرده و صبح دیر از خواب بیدار شده است . ۲- چرا او کارتش را جا گذاشته است ؟ شاید به این دلیل بوده است که ان را در بین راه و در اتوبوس جا گذاشته است یا اینکه ان را مدت هاست که گم کرده است و اقدامی برای پیدا کردن ان نکرده است . ۳- چرا او شب دیر خوابیده است؟ شاید به این دلیل بوده است که تا دیر وقت بیدار بوده و درس میخوانده است . یا شاید هم به این دلیل بوده که میهمان های انها تا دیر وقت منزل انها بوده اند یا اینکه خودشان تا دیر وقت به میهمانی بوده اند و دیر از انجا برگشته اند . ۴- چرا دیر به مدرسه رسیده است ؟ شاید به این دلیل بوده که سر ایستگاه اتوبوس زیاد منتظر بوده و دیر به انجا رسیده است .

ب) بررسی افکار و عقاید :۱- اگر او شب به میهمانی نمیرفت و در خانه میماند و زود میخوابید صبح زود از خواب بیدار میشد و زود تر به مدرسه میرفت . ۲- اگر او درسهایش را زود تمام میکرد زودتر میخوابید و صبح زود به مدرسه میرسید . ۳- اگر هنگامی که میهمان های انها به منزلشان امده بودند او در اتاقی خلوت میرفت و درسش را میخواند زود انها را تمام میکرد . ۴- اگر او شب تمامی وسایلش را اماده میکرد و متوجه میشد که کارتش نیست به فکر چاره اندیشی میشد .

 پ) مشاهده موقعیت ها :۱- او میتوانست به خانه برگردد و کارتش را بیاورد البته اگر فرصتی برایش مانده باشد .۲- اگر او برمیگشت تا کارتش را بیاورد ممکن بود کسی در خانه انها نباشد و کلید هم نداشته باشد پس بهتر است به یکی از اعضای خانواده خود تماس بگیرد تا ان را برایش بیاورند .۳- اگر نتوانست کسی را پیدا کند تا ان را برایش بیاورند میتوانست با اصرار از انها خواهش کند که او را در امتحام راه دهند ( در صورت داشتن اعتماد به وی ) . ۴- اگر او به دلیلی دیر از خواب بیدار شده بود و نمیتوانست با اتوبوس به مدرسه برود میتوانست به تاکسی تلفنی زنگ بزند تا با ان به مدرسه برود(اسدی و خوشه چین )

الف- امير به پيشنهاد دوستا نش قرار است كه اخر شب به يك مهماني برود .....

راه حل:۱.امير در مرحله ي اول بايد در مورد اين پيشنهاد عاقلانه تصميم بگيرد كه دچار مشكل و اسيب نشود

ب-سحر اول دبيرستان است او مردد است كه پايان سال  چه رشته ي تحصيلي را انتخاب كند...(جعفری و مزگی نژاد)

۴. در مواجه شدن با مسئله ای که در سرنوشت ما دخالت دارد و به نوعی شرایط زندگانی مارا در اجتماع می سازد به طور مثال انتخاب رشته ی تحصیلی:                                         طرح سوال :

الف.برخورد فرد با این مسئله برای بدست آوردن موفقعیت باید چگونه باشد؟

 ب.چه اصولی را برای انتخاب خود در نظر گرفته است؟

۴..اصولا ابتدا در شناخت ویژگی های فردی و همچنین آشنایی با عقاید درونی و انچه که در برخورد در اجتماع درون فرد شکل میگیرد  شخص باید به تفکر در انها بپردازد چنانچه این عقاید اوست که شخصیتش را تعیین می کند.

۴...زمانی که فردی که تا کنون با ما رابطه ای نداشته از ما انجام کار غیر منتظره ای تقاضامیکنند

و ما در پاسخ به او بدون هیچ شتاب و عجله ای به تفکر در ان پاسخ میپردازیم.

دلایل :ممکن است انجام ان کار شایسته ی شخصیت ما نباشد و به نوعی ما را در مخمصه ای باور نکردنی قرار دهد که کلید حل ان در اختیار ما نباشد(رضوی و فلاحی)

الف-زهراتازه به سن رای دادن رسیده است.دراین انتخابات اوباید رای بدهداما نمی داندچگونه شخص موردنظرخودراانتخاب کند...

اول باید ویژگیهای یک نماینده ی خوب رابرای خودش معلوم کند

سوال؟؟؟

 ۱-زهرامی تواندچه معیارهایی براخودش انتخاب کند؟

 ۲-ازنظرشماافکاروعقایددیگران براواثرمیگذارد؟

    ب-علی برای موفقیت درکارش نیازبه مقدارزیادی پول داردونمی داند از ربا استفاده کندیاازدیگران قرض بگیرد ...اگربتواند وامی ازبانک بگیردبهتراست .وگرنه قرض بگیردبهتراست ازگرفتن ربا.

    سوال؟؟؟

 ۱-آیاموقعیت خانواده گی علی برروی تصمیماتش اثرمیگذارد؟

 ۲-چه راه حل دیگری برای علی پیشنهادمی کنید؟

(خسروی و فدائیان)

مریم یک پرستار ۲۲ساله است. او خیلی هواس پرت است ُ که یک روز بخاطر همین کارش می خواسته
 
 سرم اشتباهی را به بیماری بزند. دوستانش به او گفتند که به پیش دکتر برود اما او بخاطر این که
 
خودش پرستارهست جای دکترنمی رود. رئیس بیمارستان می خوا هد او را بر کنار کند اما او شغلش را
 
دوست دارد.
 

الف-بررسی دقیق موقعیت ها باطرح سوال. ۱-علت فرا موشي او چيست ؟ بخاطر اينكه شب رانتوانسته

بخوابد و استرس امتحان داشته است و او قبل از خواب وسايلش را آماده نكرده بود.۲-چرا او ديراز خواب

بیدار شده؟ شاید او کل شب را خواب بوده یا به مهمانی رفته یا آن ها خودشان مهمانی داشتندو شاید

او در تمام شب داشته تمرين مي كرده است .۳-  چرا کارتش را جا گذاشته؟ به خاظر اینکه او قبل از

خواب وسایل خود را درست نکرده بود. ۴-چرا دیر به سر امتحان رسیده؟ اولا که دیر بیدار شده دوما ممکن

 است در ایستگاه اتوبوس منتطر مانده یا دیر به آنجا رسیده.  

ب- بررسی منابع اصلی افکارعقاید وارزیابی آنها .۱- اگر او به مهمانی نمی رفت چه می شد ؟ ۲-اگر او

 تا دیر وقت درس نمی خواند چه می شد؟ ۳- اگر او کارتش را فراموش نمیکرد چه می شد؟

ج- مشاهده موقعیت ها ازدیدگاه های مختلف وارزیابی دلایل وشواهد آنها. ۱- او می توانست زود از خواب

 بیدار شود . ۲-می توانست به خانه بر گردد. ۳- و می توانست وسایلش را روز گذشته آماده کند(ناتوان و بهدانی)

الف- امير به پيشنهاد دوستا نش قرار است كه اخر شب به يك مهماني برود .....

راه حل:۱.امير در مرحله ي اول بايد در مورد اين پيشنهاد عاقلانه تصميم بگيرد كه دچار مشكل و اسيب نشود

ب-سحر اول دبيرستان است او مردد است كه پايان سال  چه رشته ي تحصيلي را انتخاب كند...(جعفری و مزگی نژاد)

قنبری، جلیلی و هاشمی، یداللهی و اصغرزداده،  ملکی و بهشتی فر و دادفربه سوالات مربوط به تفکر پاسخ ندادند

پاسخ سوالات مربوط به حل مسأله

1-مسائل و مشکلاتی را که در طول هفته گذشته با ان مواجهه شدید را فهرست کنید؟ و بنویسید مشکلات خود را چگونه حل کرده اید؟

الف}در درس ریاضی مشکل داشتم.

ب}تحقیق اجتماعی خود رانتوانستم به موقع کامل کنم.

الف}با کمک گرفتن از دوستانم.

ب}با تلاش و کوشش بیشتر.(افتخاری و عباسی)

الف-نداشتن امادگی کامل در سر جلسه ی امتحان، تصادف کردن دو ماشین در اثر بی توجهی دو فرد - قضا شدن نماز صبح 

ب- دقت بیشتر در رانندگی - زود خوابیدن در شب باعث بیدار شدن به موقع در صبح برای نماز میشود.(اسدی و خوشه چین)

1لف1-وقتی نمره های کم میگیریم-2-کم خوابی-3-کمبود وقت 4-استراحت
ب- برنامه ریزی.(خسروی و فدائیان)
الف)قضاشدن نماز ظهر-امادگی کامل برای امتحان نداشتم
 ب)نماز ظهرم رازود میخوانم تاقضا نشود.امتحان را می خوانم..(قنبری)
الف) بدلیل سرماخوردگی نتوانسته درس خود را بطور دقیق مطالعه کرده/به دلیل مریضی مادرم وظایف ما در خانه  بیشتر و با مشکلاتی مواجه شدیم/شکایت نامه ای از طرف دادگاه آمد که برای رسیدگی به مسئله ای پدرم به دادگاه مراجعه کرد
ب) درسم را که مطالعه نکردم شب را تا دیر وقت بیدار ماندم و در صدد جبران ان برآمدم/کارها را بطور مساوی و برای رفاه حال اعضای خانواده و همچنین رسیدن به نتیجه ی مطلوب(نظم و تمیزی خانه و مهمتر جلب رضایت مادر)تقسیم کردیم..(رضوی فلاحی)
الف) امتحانات ودروس .بیماری سرماخوردگی. انجام کارهای شخصی و روزانه ودربعضی موارد  هم کارهای خانه
ب)در مورد امتحانات .با برنامه ریزی خواندن و مرور درس ها.. اما در مورد بیماری و رفع ان میتوان با رعایت اصول بهداشتی مراقبت از خود حل نمود واما در کارهای شخصی ومنزل برای انجام انها باید با یک برنامه ریزی صحیح برطرف کرد
۱-یک راه حل برای مشکل سرما خو ردگی:رعایت اصول بهداشتی هر شخص و اگر فردی دچار بیماری است از ان فاصله بگیرید و به این ترتیب از خودتان مواظبت کنید. 

۲-کم گرفتن نمره ی امتحان:کاملا مشخص است که کسی که نمره ی کم می گیرد در اثر تنبلی خودش بوده است کسی در درس هایش موفق است که برای درس خواندنش تلاش کوشش و زحمتی بکشد و کمی صبور باشد واگر این چنین عمل کند مطمئنا در درس هایش موفق می شود به قول معروف که میگویند:هر که طاووس خواهد جر هندوستان کشد.(جعفری و مزگی نژاد)

الف) امتحانات

ب)با کمی تفکرودرس خواندن، دقت وتوجه،تسلط بر مطالب،تفکر حول پیامدهای مشکل به وجود امده و... ر(جلیلی و هاشمی)

الف).نرفتن به مدرسه به دلیل سرماخوردگی وعقب ماندن از درسها  ۲.گرفتن نمره کم در درس ریاضی  ۳. تصادف پدرم در خیابان وایجاد ناراحتی دراو و همه اعضای خانواده.۴. قضاشدن نمازم  

ب) کمک گرفتن از دوستم در ساعت غیردرسی و قول دادن به خودم که در روز های سرد لباس مناسب بپوشم تا سرمانخورم واز دروس عقب نمانم.۲. تلاش ودقت بیشترو کمک گرفتن از خواهرم.۳. دلداری دادن به پدرم و تذکر به او برای درست رانندگی کردن.۴. کوک کردن گوشیم و گفتن به مادرم تا مرا برای نماز بیدار کند.(دور اندیش و فوداجی)

الف)امتحان زبان عربی  تهیه روز نامه دیواری کارت تبریک

ب) امتحان راخراب کردیم  بامشورت بادوستان  (اصغر زاده و یداللهی)

الف)مشغله ي درسي و دعوا كردن با خواهر و برادر

ب) در ابتدا در مورد ان فكر مي كنم وراه حلي كه به نظرم رسيد ان را عملي مي كنم و بعد اگر در انجام ان دو دل ويا شك و ترديد داشتم ان را ازمايش ميكنم (ملکی و بهشتی فرد)

الف) کیف پولم را گم کردم............

ب)به مادرم گفتم وبا هم پیدا کردیم...(دادرس)

الف)۱*تصادف۲*مشکل درسی ۳*مشکل خانوادگی

ب)درصحنه ی تصادف بیمه جواب گو بود.توانستم با تلاشی بیشتر مشکل درسی ام را رفع کنم.با صبرکردن وحوصله ی زیاد.(دادفر)

 

۳- موقعیت های زیر را خوانده و تا انجا که می توانید راه حل یا گزینه بنویسید؟

الف- کیانوش مردد بود که مشغول به کار شود یا ادامه تحصیل بدهد.

او اگر این استعداد را در خود می بیند که بتواند در کنار کار درس بخواند می تواند هم کار کند وهم ادامه تحصیل بدهد.{به قول معروف بایک تیر دونشان بزند}(افتخاری و عباسی)

ادامه تحصیل : زیرا او پس از ادامه ی تحصیلش میتواند شغل بهتر و مورد پسندیده تری را برگزیند و بهتر از شغلی میشود که بدون درس خواندن بدست اورده است و موفق تر خواهد بود. (اسدی و خوشه چین)
درصورتی که بتواند هر دو را در کناریک دیگر داشته باشد نتیجه بهتری خواهد داشت.(خسروی و فدائیان) 
ادامه به تحصیل بدهدچون می تواند بادرس خواندن شغلی برای اینده خودداشته باشد.(قنبری)
با توجه به شرایط اجتماعی و استعداد و وضعیت زندگی اش میتواند در کنار درس به انجام کاری اشتغال پیدا کند(رضوی و فلاحی)
 به نظر من بهتر است که با تحقیقات درست و مشورت کردن با مشاور مدرسه راهی را انتخاب کند که برای اینده اش مفید باشد .یک راه حل این است که نیمی از روز به کارمشغول باشد و بقیه ی وقتش را صرف درس خواندن کند البته شبانه روزی که لطمه ای به سلامتیش وارد نشود..(جعفری و مزگی نژاد)
.الف) از طرفی اگرمشکلش حاد بود مشغول به کار شودبهتراست اما۲. اگر مشکلی حاد نداشت وعادی وسطحی بود درکنار ادامه تحصیل به کاری که به درسش لطمه وارد نسازد،مشغول شود.(جلیلی و هاشمی)

   ۱. اگر ادامه تحصیل دهدمیتواند در آینده شغل مناسب تری پیداکند.۲. اگر کیانوش بخواهد در مخارج خانه به پدر خود کمک کند میتواند هم یک شغل نیمه وقت انتخاب کندو هم به تحصیلش ادامه دهد.(دور اندیش و فو داجی)
۱بهتر است ادامه تحصیل ۲-هم کار وتحصیل ۳- کارکند(اصغرزاده ویداللهی)
به نظر من بايد نصف روز را كار كند و بقيه ي روز را به ادامه ي تحصيل بپردازد.(بهشتی و ملکی فرد)
اول درسش بعد اگر مشکل داشت در کنار درسش کار هم بکند................(دادرس).
 

 

ادامه تحصیل بدهد .زیرا تحصیلات باعث میشود کار بهتری هم داشته باشد(دادفر)

 

 

ب- پدر قاسم به او گفته بود که او نباید با دوستانش به اردو برود

 ۱-باید بفهمد که دلیل مخالفت پدرش برای رفتن به اردو با دوستانش چیست؟  شاید  پدرش چیزی را می داند که او نمی داند یا پدرش اشتباهی کرده باشد.(افتخاری و عباسی) 

. شاید این از نظر پدرش خوب باشد . زیرا به دلیل اطلاعاتی که پدرش دارد شاید برای این کار خطراتی را میبیند که فکر میکند فرزندش با انها مواجه شود. ولی برای تفریح پسرش بسیار لازم است. و او باید به نظر پدرش احترام گذاشته و به حرفش گوش دهد. (اسدی و خوشه چین)در صورتی که بتواند رضایت پدرش را جلب کند هر دو شاد خواهند بود.(خسروی و فدائیان)
 پدرش فکر میکرد ممکن است برایش اتفاقی بیفتد.(قنبری)
-با پذیرش خواسته ی پدر زمینه را برای مطرح کردن دلایل از پدر و گفتن حرفهای خودش اماده کند.
به نظر ما او باید روی حرف های پدرش فکر کرده و مطمئنا به این نتیجه خواهد رسید که دلیلی قانع کننده برای این مخالفت وجود دارد.(رضوی و فلاحی)
چون پدرش این حرف را به او گفته و چون بزرگتر اوست چاره ای نیست و باید به حرف پدرش عمل کند یا او را راضی کند (مزگی نژاد)
. به خاطر خطرات و یا مشکلات مالی خویش به او اجازه نداده باشد..(جلیلی و هاشمی)
.پدر قاسم فکرمیکند که در این سفر ممکن است خطراتی قاسم را تهدید کند به همین دلیل مخالف است. قاسم نیز باید به نظر پدرش احترام بگذارد.(دور اندیش و فوداجی)
۱-سرش را با کار دیگری گرم کند۲-رضایت پدر خود را جلب کند ۳-مطالعه کند  (اصغرزاده و یداللهی)
شايد پدر قاسم خطا و يا اشتباهي از او ديده يا دليل موجهي داشته در هر صورت قاسم بايد يا نظر پدرش را جلب كند يا اصلا به اردو نرود.(بهشتی و ملکی فرد)

چون او کاری کرده بود که باید این کار را می دید........................(دادرس)

بهتر است نرود و به حرف پدرش بکند زیرا بزگ تر ها صلاح انسان را می خواهند.(دادفر)

 

 

  ج - محبوبه با خیال راحت سوار تاکسی شده اما در بین راه فهمیده که کیف پولش را همراه نیاورده است.

 به نظر من می توانداز راننده تاکسی عذرخواهی کند واز او خواهش کند که او را به همان جایی که او کیف پول خودرا فراموش کرده است ببرد.  (افتخاری و عباسی)

او باید سعی کند که از ان به بعد حواسش را بیشتر جمع کند.(اسدی و خوشه چین)

میتواند به خانه برگردد.(خسروی و فدائیان)
محبوبه باید بیشتر حواسش راجمع کند.(قنبری)
هنگامی که به مقصدش رسید از راننده درخواست کند تا کمی منتظر شود و برود پول را بیاورد(رضوی و فلاحی)
بهترین راه حل این است که به خانه برگردد و کیف پولش را بردارد(جعفری و مزگی نژاد)
۱.سعی کند راننده را در مورد مطلب تو جیح کند و۲.اگرراننده توجه نکرد، از راننده بخواهد که او را به محلی که کیف پولی اش را جا گذاشته است ببردویا۳. اگر تلفن همراه داشت به فردی زنگ بزند که کیفش را بیاورد(جلیلی و هاشمی)
 اگر راننده فرد بخشنده ای باشد میتواند بدون گرفتن پول محبوبه رابه مکان مورد نظر برساند.۲. اگر کس دیگری در تاکسی باشد محبوبه میتواندبا یک درخواست دوستانه از او بخواهد پولش را حساب کند.۳. اگر هیچ کدام ازین موارد وجود نداشت ،محبوبه ۲پادارد ۲تای دیگرهم قرض میگیردو فرار میکند.(دور اندیش و فو داجی)
۱-من رابه خانه برگردان۲-کارت معتبری به او بدهد(اصغرزاده ویداللهی)
بايد به خانه برگردد و كيف پولش را بردارد.(بهشتی فرد و ملکی)

  از کسی پول بگیرد یا به یکی از دوستان زنگ بزند  و پول بگیرد(دادرس)

 بهتر است برگردد و کیف پولش را بردارد.(دادفر)

 

 

۴- مزایا و معایب هر یک از راه حل های سوال ۳ را مشخص کنید و بهترین راه حل را برای هر مورد بنویسید.

۱-مزایا:هم می تواند درامدی داشته باشد وهم می تواند به درسش ادامه دهدوافتخاری برای خانواده اش باشد.

معایب:ممکن است نتواندبه طور دقیق به کار و درسش برسد.

۲-مزایا:با فهمیدن دلیل مخالفت پدرش که ممکن است او اشتباه کرده باشد با دوستانش به اردو برود.

معایب:ممکن است از رفتار قاسم هر یک از دو طرف {پدرش ودوستانش}نا راحت بشوند.

۳-مزایا:باعث می شود که بتواند پول راننده تاکسی را بپردازدوجلوی او شرمنده نشود.

معایب:ممکن است درخواست محبوبه راننده تاکسی را عصبانی کند.(افتخاری و عباسی)

مزایا: 1-همه میدانند که بهترین و مفید ترین کار برای انسان درس خواندن است و او با این کار به موفقیت هایی میرسد - تفریح باعث شادابی انسان میشود - باعث میشود که دیگر با این مشکل روبه رو نشود . معایب: اگر بدون هیچ اطلاعاتی وارد بازار کار شود  پس از مدتی از کارش خسته شده و موفق نمیشود- 2-ممکن است در ان اردو با خطراتی مواجه شود که به ظرر او است - هیچ کاری جز ابروریزی فرد نمیشود.اگرمحبوبه در ان تاکسی اشنایی را داشته باشد ممکن است تا حدودی این مشکلش رفع شود.(اسدی و خوشه چین)
معایب بایدبه تحصیلش ادامه بدهدممکن است در اینده ازشغلش راضی نباشد.تفریح خوشحالی وشادی برای هرکس خوب است ولی اوباید به حرف پدرش گوش کند.مزایا بادرس خواندن  موفقیت های بیشتری به دست می اوریم.شاید یکی از اقوامش درتاکی بوده ومشکلش راحل کنند.(قنبری)
 ۱.کیانوش میتواند با کار کردن مشکلات زندگی اش را برطرف کند ۲.اگه قاسم به اردو نرود خیال پدرش اسوده و سلامت است ۳.مزایا ندارد  معایب ۱.اگه ادامه تحصیل نکند ممکن است که اینده ی خوبی نداشته باشد  ۲ .اگه همراه دوستانش به اردو نرود باعث می شود که رابطه ی دوستی از بین برود واز مناظر و مکان انجا دیدن نکند ۳.اتلاف وقت می شود(جعفری و مزگی نژاد)
الف:۱.مزایا:مشکلش حل می شودومعایب:از تحصیل محروم می شود۲.مزایا:به درسش ادامه می دهدومعایب:از کارهای جانبی مثل تفریح وفکر کردن و... محروم می ماند.بهترین راه حل ها دربالا ذکر شده .                                                                                                                                   ب:۱.مزایا:از خطرات ومسائل احتمالی دور می ماندومشکل پدرش را هم حل می کندومعایب:با دو ستانش به تفریح وسرگرمی نمی پردازد.راه حل:قاسم با کمی تفکرودرک به پدرش دراین مورد حق بدهد. ج:مزایا:مشکلش حل می شود ومعایب:درحل مشکل با موانعی روبه رو می شود.راه حل:راننده را توجیح کند(جلیلی و هاشمی)
مزایا.مفید ترین کار درس خواندن است وانسان میتواند به موقعیت های بهتری دست یابد.۲. ورزش و تفریح باعث شادابی میشود.۳.باعث میشود که انسان دیگر این کار را تکرار نکند. معایب. ۱.اگر بدون هیچ اطلاعی وارد بازار کار شود ممکن است پس از مدتی از کارش خسته شود و آن را رها کند. ۲.ممکن است در اردو با مشکلاتی مواجه شود که به ضررش باشد. ۳.آبرویش میرود.(دور اندیش و فوداجی)
شماره ۱ادامه تحصیل ۲مطالعه کند۳من را به خانه برگردانید(اصغرزاده ویداللهی)
 ۱-اگر درسش را ادامه دهد باعث پيشرفت كار او ميشود

۲- حتما صلاح بوده كه او نرود شايد براي او اتفاق مي افتاد

 ۳-اين كارش باعث شد كه حواسش را بيشتر جمع كند.(بهشتی و ملکی فرد)

 .الف-مفید است زیرا هم می تواند به تحصیلات خود ادامه بدهد و هم می تواندشغلی بهتر داشته باشد.ب-هم مفید است هم مضر.مفیداست زیرا میتواند درس های عقب مانده اش را بخواند.مضراست زیرا جاهای دیدنی را نمی بیند.ج-هم مفید هم مضر .مفید است زیرا خجالت زده نمیشود.مضراست زیرا ممکن است دیرش شود.(دادفر)


۵- به وبلاگ سایر هم کلاسی ها مراجهه کرده و در مورد مشکلات آنها راجع به سئوال ۱ راه حل پیشنهاد کنید

۶- حداقل دو سئوال در ارتباط با توانایی حل مسأله برای دوستان خود مطرح کنید

۱-برای حل مسئله چه توانایی هایی لازم است؟  ۲- راه حل های مناسب برای حل مسئله را ارائه دهید؟ (اسدی و خوشه چین)
چگونه بهترین راه حل را انتخاب می کنید؟

 -ازنظر شما بهترین راه حل چه ویژگی هایی دارد؟(خسروی و فدائیان)

 ۱-به نظر شما چه کسانی می توانند در حل مسئله ما را یاری کنند؟

 ۲- برای انتخاب یک راه خوب برای حل مسئله باید چکار کنیم؟(جعفری و مزگی نژاد)

چگونه توانستند مشکلات خود را حل کنند؟

 در مقابل مشکلات چه احساسی به انها دست داد؟(دادفر)

سلطانی و سروری به سوا لات مربوط به حل مساله پاسخ نداده اند.


 


+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم فروردین 1390ساعت 11:55  توسط   | 

توضیحاتی در مورد نمرات و ارایه نمرات

 سلام:

من و خانم سعیدی به وبلاگ همه دانش آموزان سر زدیم و با بررسی تک تک سوالات، پاسخ ها و اظهار نظرهای مطرح شده، نمراتی را  در نظر گرفتیم که در ادامه به طور جزیی تر به اظهار نظر در مورد مطالب هر یک از وبلاگها خواهم پرداخت.

نمره گذاری برای هر (سوال، پاسخ، یا اظهار نظر از) 0 تا 5 می باشد (0-1-2-3-4-5-)

برای نمره گذاری ملاک های زیر در نظر گرفته شده است:

1-      تعداد پست ها:

2-      مرتبط بودن مطالب با درس

3-      کیفیت مطالب درج شده

الف) تعداد پاسخ هایی که داده می شود (هر چه تعداد پاسخ های بیشتر باشد نمره بیشتری به آن اختصاص می یابد )

ب) تنوع در پاسخ ها (هر چه تعداد پاسخها متنوع تر باشد نمره بیشتری به آن اختصاص می یابد)

ج) توجه کردن به جزییات در ارایه پاسخ وطرح سوال

د)دادن راه حل ها ی نو و نشان دادن ابتکار درنوشتن، طرح سوال، و پاسخ )


امتیازات هر گروه به شرح زیر می باشد:

1- خانم افتخاری و عباسی 58امتیاز

2- خانم اسدی و خو شه چین 64 امتیاز

3- خانم خسروی و فدائیان 50 امتیاز

4- خانم رضوی و فلاحی 59 امتیاز

5- خانم های قنبری 29 امتیاز

6- خانم مزگی نژاد و جعفری 64 امتیاز

7- خانم هاشمی و جلیلی 46 امتیاز

8- خانم اصغرزاده و یداللهی 24 امتیاز

9- خانم ناتوان و بهدانی 35 امتیاز

10- خانم ملکی و بهشتی فرد 43 امتیاز

 11- خانم دوراندیش و فوداجی 57 امتیاز

12- خانم دادرس38امتیاز

13- خانم دادفر24 امتیاز

خانم سلطانی و سروری 24 امتیاز

توجه: دانش اموزان می توانند با در نظر گرفتن ملاکهای مطرح شده  پاسخ های خود را تکمیل کنند تا نمرات آنها اصلاح شود.

اظهار نظر در مورد پاسخها

پاسخها خیلی کوتاه بود و به جزییات توجه نشده بود به طور کلی ملاک های بالا در اکثریت پاسخ ها دیده نمی شد .بیشتر شما  هنگام پاسخگویی به سوالات تنها به یک عامل توجه کردید در صورتی که برای یک سوال ممکن است پاسخ های متعددی وجود داشته باشد که با کمی دقت، تفکر، تمرکز، و مشورت کردن می توانید به پاسخ ها و راه حل های متعددی دست یابید پس سعی کنید ذهن خود را به یک پاسخ محدود نکنید ، و برای پاسخگویی به جنبه های مختلف مسئله توجه کرده و مشکل را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهید

به عنوان مثال:

در مورد عوارض اضطراب می توانستید ابعاد مختلف را جداگانه در نظر بگیرید بعد روانی، بعد شناختی، بعد بدنی

بعد هر کدام از ابعاد را جداگانه مورد بررسی قراردهید مثلاً در بعد روانی می توانستید  به (کارایی پایین تر از متوسط،پرخاشگری، خشم، فراموشی، از دست دادن فرصت هایی مثل سخنرانی و فعالیت های دانشگاهی و....)اشاره کنید در بعد بدنی هم می توانستید به (عطش فراوان،بی خوابی، ضربان قلب، فشار خون بالاو...) بعد برای حل هر کدام از این مشکلات راه حل هایی را ارائه دهید.

یا اینکه بیشتر دانش آموزان در مورد اشکال ارتباط تنها به ارتباط کلامی و غیر کلامی توج کرده بودند در صورتی که می توانید به جنبه های نمادین، عمدی، غیر عمدی ،فعال، غیر فعال بودن ارتباط توجه کنید برای هر کدام مثال بزنید

یا در مورد عوامل ایجاد اضطراب، بیشتر  شمابه مسئله اضطراب امتحان توجه کردند در صورتی که می توانستید مانند موارد قبلی عوامل خانوادگی، اموزشگاهی، شخصیتی، و ... را جداگانه نام ببرید و هر کدام را جداگانه بررسی کنید و راه حل ارائه دهید

مثلاً عوامل خانوادگی مثل: انتظارات نامعقول والدین از فرزندان، نمره محوری، اجبار برای شاگرد اول بودن و..............

عوامل شخصیتی : شامل باورهای غلط مثلاً انتظار خیلی سخت بودن سوالات، نتیجه امتحانات را به صورت خیلی خوب و بد در نظر گرفتن و ...........

بقیه سوالات نیز به همین منوال+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین 1390ساعت 14:26  توسط   | 

اضطراب - ارتباط - حل مسئلهاضطراب عبارت است از يک احساس  ناخوشايند و مبهم، هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمينان، درماندگی و برانگيختگی فيزيولوژی است.

چگونه مي توان از خود در برابر اضطراب مراقبت نمود؟
با افزايش آگاهي تان از چگونگي تأثيرگذاري اضطراب و استرس، شما درخواهيد
يافت كه كدام روش مقابله با اضطراب براي شما سودمند است.
همچنين لازم است شما به مقدار كافي استراحت كنيد، رژيم غذايي مناسب داشته
باشيد. ورزش كنيد، عصبي و درگير نشويد و بالاخره فنون آرام سازي را ياد بگيريد. با
پزشك يا درمانگر خود دربارة چگونگي كنترل رويدادهاي اضطراب آفرين در زندگي تان
گفتگو كنيد.


  ارتباط

ارتباط محور اصلی زندگی ما را تشکیل می دهد. ما هر روز به شیوه های مختلف با دیگران ارتباط ، برقرار می کنیم. مثلأ به تبادل افکار، احساسات و تمایلات خود می پردازیم، به دیگران نشان می دهیم که تا چه اندازه آنهار ا دوست داریم و برای آنها احترام قایلیم. و به بیان شادیها تردیدها نارضایتی ها و ناراحتی های خود می پردازیم. افراد به علل مختلفی با یکدیگر رابطه برقرار می کنند.

کسب اعتبار، کمک کردن، کمک گرفتن، خرید کردن، انجام وظیفه، امرمعاش، دادن اطلاعات به یکدیگر، دستوردادن، سرگرمی و؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ما برای .........

 

کسب اعتبار، کمک کردن، کمک گرفتن، خرید کردن، انجام وظیفه، امرمعاش، دادن اطلاعات به یکدیگر، دستوردادن، سرگرمی و؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

                                               ارتباط برقرار می کنیم.

اصول ارتباط:

می توان شش اصل را برای ارتباط نام برد این شش اصل عبارتند از:

اصل اول:

همه کارهای ما نوعی ارتباط محسوب می شود.

نحوه ارسال پیام همواره بر روی نحو دریافت آن تأثیر می گذارد

ما با تغییر وضعیت بدنی، محل نشستن یا حالت چهره خود می توانیم گرایشات و احساسات درونی خود را بیان کنیم. کلماتی که به کار می بریم و یا از کاربرد آنها اجتناب می کنیم و نیز نحوه بیان این کلمات، از گرایشات و احساسات ما سخن می گویند.

اصل دوم:  

نحوه ارسال پیام همواره بر روی نحو دریافت آن تأثیر می گذارد

 

ارتباط در واقع همان پیامی است که دریافت می شود، نه آن پیامی که ارسال شده است

پام دریافت شده چیزی فراتر از کلمات و االفاظ ظاهری است . درجه صدا و لحن بیان، میزان ارتباط چشمی، وضعیت بدن و زاویه سر نسبت به گردن، گیرنده پیام را یاری می دهد تا کلمات ما را تفسیر نموده و معنی آنها را دریابد.

اصل سوم:

ارتباط در واقع همان پیامی است که دریافت می شود، نه آن پیامی که ارسال شده است

نحوه شروع  ارسال پیام اغلب تعیین کننده نتیجه آن پیام است

امکان دارد که به سادگی پیام دریافت شده با مقصود اصلی گوینده متفاوت باشد و با جرأت می توان گفت که ارتباط واقعی همان پیامی است که توسط دیگران و بدون توجه به منظور ما دریافت می شود. افکار خوب، الزامأ نمی تواند پدید آورنده ارتباط خوب باشند.

اصل چهارم:

نحوه شروع  ارسال پیام اغلب تعیین کننده نتیجه آن پیام است

همه ما ممکن است در همان ابتدای صحبت از فرد مقابل رنجیده خاطر گردیم اگر مراقب نباشیم تنها چند کلمه اول ما می تواند باعث ایجاد نوعی بی اعتنائی، عدم توجه، عصبانیت، حالت تدافعی و در نتیجه عدم پذیرش ما توسط مخاطبین گردد. پس قسمتی از موفقیت هر نوع پیامی به نحوه آغاز آن پیام بستگی دارد.

ارتباط یک خیابان دو طرفه است ما باید هماهنگونه که پیامها را دریافت می کنیم، آنها را ارسال کنیم

اصل پنجم:

ارتباط یک خیابان دو طرفه است ما باید هماهنگونه که پیامها را دریافت می کنیم، آنها را ارسال کنیم

 

ارتباط نظیر حرکات موزون دو دست است.

یک ارتباط موفق دارای دو عنصر اصلی است: دادن اطلاعات مفید و گرفتن اطلاعات مفید

اصل ششم:

ارتباط نظیر حرکات موزون دو دست است.
 

 از آنجائیکه ارتباط شامل تبادل اطلاعات مفید است، صرفأ چیزی بیش از داد و ستد پیامها است. در حقیقت ارتباط فرایند دو جانبه است. ارتباط میان مردم صورت می گیرد و ما با یکدیگر ارتباط برقرار می کنیم.

 

عوامل مؤثر در ارتباط:

    هم کلامی

هم کلامی این است که فرد بخود بگوید: " بالاخره باید چیزی می گفتم" این یعنی پایان ارتباط چون ما نمی  توانیم با کسی که نسبت به ما و یا آنچه که  می گوییم، بی تفاوت است، ارتباط خوب و طولانی برقرار کنیم .

همدردی

همدردی به معنی احساسی نظیر وابستگی نزدیک با فرد متقابل استُ بطوریکه وقتی موردی یکی از ان دو را تحت تأثیر قرارمی دهد، دیگری را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در بیشتر موقعیتهای ارتباطی، پیدایش این حالت بیش از انکه لازم و یا حتی مطلوب باشد معمولأبعید به نظر می رسد.

همدلی

همدلی به معنی دیدن یک موقعیت از دیدگاه فرد دیگر است و البته الزامأ به معنای موافقت با آن نیست در حقیقت ممکن است که شما با مسأله ای کاملأ مخالف باشید ولی در عین حال قادر باشید ان را از دیدگاه فرد دیگری هم ببینید. همدلی ما را با یکدیگر نزدیک می سازد بدین ترتیب می توانیم هنگام برقراری ارتباط با دیگران، عقاید آنها را درک نموده و انها را به حساب اوریم. این کار به ما کمک می کند تا به شیوه ای ارتباط برقرار کنیم که هرگونه مقاومت یا واکنش تدافعی را در دیگران کاهش دهیم و به دیگران نیز کمک می کند تا حرفهای مار ا با آمادگی بشنوند.  

     مهارت حل مسئله

وقتي شخصي با موقعيتی یاتكليفي رو به رو شود كه نتواند از طريق كاربرد اطّلا عات و مهارت هايي كه در آن لحظه در اختيار دارد به آن موقعيت يا تكليف سريعاً پاسخ دهد، گفته ميشود كه او با مسئله ای مواجهه گشته است.ویژگی مهم مسئله  آن است كه با اولين پاسخي كه به ذهن مي رسد نمي توان آن را حل كرد، بلكه حل كردن ان مستلزم تفكّر، جست و جو و كشف مناس بترين راه حل براي آن است.

در زندگی ما انسانها واقعیت های تلخ وشیرینی وجود دارد که چه بخواهیم وچه نخواهیم مجبور به مواجهه با آن هستیم. اما این مواجهه ها همیشه درست ومنطقی نبوده است.افرادی که جهت برخورد با مسائل ومشکلات زندگی خود به اعتیا د ،خودکشی ،خشم ،خشونت ویا انزواطلبی و.... روی می آورند کسانی هستند که برخوردهای درست ومناسب با مسائل نداشته اند .چگونگی مواجهه با مسائل وواقعیت‌هاي زندگی مستلزم داشتن مهارتی تحت عنوان مهارت حل مسئله است . فقط باداشتن چنین توانمندی می‌توان از آسیب های احتمالی ناشی از رویارویی با مشکلات روزمره زندگی محفوظ ماند

گام‌های حل مساله

1. فهم مساله : دراین مرحله می باید درک کاملی از مساله در ذهن خواننده بوجود اید . این یعنی باید بفهمیم مساله چه معلوماتی بما دادهاست وچه مواردی را از ما خواسته است

2. انتخاب روش: در این مرحله با استفاده از درکی که ازمساله در ذهن ما وجود دارد یکی از روشهای حل مساله مناسب با این مساله را انتخاب می کنیم

3.اجرای روش: حال که روش مناسب را انتخاب کردیم ان را اجرا میکنیم

4.بازگشت به عقب:جوابهای بدست امده را با صورت مساله مقایسه کرده ویکبار دیگر مراحل بالا را مرور می کنیم تا مطمئن شویم قسمتی از مساله رااشتباه نرفته یا جا نینداخته باشیم

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن 1389ساعت 11:25  توسط   | 

مهارتهای زندگی

مهارتهاي زندگي چيست؟

نيازهاي زندگي امروز ، تغييرات سريع اجتماعي فرهنگي ، تغيير ساختار خانواده ، شبكه گسترده و پيچيده ارتباطات انساني و تنوع ، گستردگي و هجوم منابع اطلاعاتي انسان ها را با چالشها ، استرس‌ها و فشارهاي متعددي روبرو نموده است كه مقابله مؤثر با آنها نيازمند توانمندي‌هاي رواني- اجتماعي مي باشد . فقدان مهارتها و تواناييهاي عاطفي ، رواني و اجتماعي افراد را در مواجهه با مسائل و مشكلات آسيب پذير نموده و آنها را در معرض انواع اختلالات رواني ، اجتماعي و رفتاري قرار مي‌دهد .

مهارتهاي زندگي شامل مجموعه اي از توانايي‌ها هستند كه قدرت سازگاري و رفتار مثبت و كارآمد را افزايش مي‌دهند . در نتيجه شخص قادر مي‌شود بدون اين كه به خود يا ديگران صدمه بزند ، مسئوليت‌هاي مربوط به نقش اجتماعي خود را بپذيرد و با چالش‌ها و مشكلات روزانه زندگي به شكل مؤثر روبه‌رو شود . محققان تأثير مثبت مهارتهاي زندگي را در  استفاده از ظرفيت ها و توانمندي هاي هوشي و شناختي ، پيشگيري از رفتارهاي خشونت‌آميز ، افزايش خود اتكايي و اعتماد بنفس و ... مورد تأييد قرار داده‌اند.  هم چنين آموزش اين مهارتها به عنوان يك روش عام پيشگيري از آسيب هاي فردي و اجتماعي مورد تأكيد بوده‌است.

يادگيري موفقيت آميز مهارتهاي زندگي ، احساس يادگيرنده را در مورد خود و ديگران تحت تأثير قرار مي دهد و علاوه بر اين كسب اين مهارتها نگرش ديگران را نيز در مورد فرد تغيير مي دهد . به همين خاطر كسب مهارت هاي زندگي هم شخص را تغيير مي دهد و هم محيط را ، و اين اصل دو سويه ، ارتقاي بهداشت روان را شتابي دوچندان مي بخشد .

موارد كاربرد مهارت هاي زندگي :

الف ) افزايش سلامت رواني و جسماني

1- تقويت اعتماد به خويشتن و احترام به خود

2- تجهيز اشخاص به ابزار و روش‌هاي مقابله با فشارهاي محيطي و رواني

3- كمك به تقويت و توسعه ارتباطات دوستانه ، مفيد و سالم

4- ارتقاي سطح رفتارهاي سالم و مفيد اجتماعي.

ب) پيشگيري از مشكلات رواني ، رفتاري و اجتماعي

مهارتهاي 10 گانه زندگي عبارتند از:

خودآگاهي - روابط بين فردي -ارتباط -تفكر نقادانه -تفكر خلاق -تصميم‌گيري -حل مسئله - مقابله با فشار -مقابله با هيجان‌هاي ناخوشايند -هم‌دلي

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم بهمن 1389ساعت 11:24  توسط   |